12 / 100

ศบค.แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 29 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,672 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิต 46 ราย

วันนี้ (16 เม.ย.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 29 ราย กลับบ้านแล้ว 1,593 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย  รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 46 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,672 ราย

ขณะที่ ผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันเพิ่มเติม 29 ราย แบ่งเป็น

ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 29 ราย

1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 14 ราย

– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 14 ราย

2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 5 ราย

– คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย

– ไปสถานที่ชุมนุม ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย

– อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับชาวต่างชาติ เป็นต้น 2 ราย

3.อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 10 ราย

ขณะเดียวกัน วันนี้พบรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 3 ราย รายละเอียดดังนี้

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 44 เป็นชายไทย สัญชาติมาเลเซีย อายุ 55  ปี อาชีพไกด์ทัวร์ ไปประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่ 13-19 มี.ค. โดยมีลูกทัวร์ป่วยโควิด-19 จากนั้นได้กลับมาเมืองไทย 19 มี.ค. และเริ่มป่วย 21 มี.ค. แต่เพิ่งเข้ารับการรักษาในรพ.แห่งหนึ่งในกรุงเทพ 29 มี.ค. มีอาการไอ เหนื่อย ออกซิเจนในเลือดลดลงเหลือ 88% ผลเอ็กซเรย์เป็นปอดอักเสบ แพทย์จึงส่งตรวจ ผลตรวจพบเป็นโควิด-19 ต่อมาอาการแย่ลงเรื่อยๆ และเสียชีวิต 14 เม.ย.63

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 45 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานบริษัท โรคประจำตัวเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง รักษาไม่ต่อเนื่อง ป่วยวันที่ 20 มี.ค. ด้วยอาการไอ เหนื่อย เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ได้ยากลับไปทานที่บ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้น ได้กลับมารักษาอีกครั้ง ในวันที่ 26 มี.ค.ด้วยอาการไอ เหนื่อยมากขึ้น เอ็กซเรย์ปอดพบว่าเป็นปอดอักเสบรุนแรง และติดเชื้อในกระแสเลือด 27 มี.ค.ผลตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด-19 ระหว่างทำการรักษาผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ จนกระทั่งเสียชีวิตวันที่ 15 เม.ย.

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 46 เป็นชายไทย อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างขับทั่วไป ขับรถแบ็คโฮ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน มีประวัติเสี่ยง คือ ภรรยาเป็นพนักงานรัานอาหารย่านสุขุมวิท หลังปิดร้านได้เดินทางกลับมาอยู่ที่จ.ปราจีนบุรี ต่อมา 23 มี.ค.ผู้ป่วยมีไข้สูง ทอนซิลอักเสบ เข้ารับการรักษที่คลินิกและมีอาการมากขึ้น โดยรับการรักษาที่คลินิก 4-5 ครั้ง แพทย์แนะนำไปตรวจที่รพ.จังหวัด วันที่ 6 เม.ย.ผู้ป่วยมีไข้สูง 39.1 องศา แพทย์จึงได้ใส่ช่วยเครื่องช่วยหายใจ และส่งตรวจหาเชื้อพบเป็นโควิด-19 ต่อมา ผู้ป่วยอาการแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 15 เม.ย.

Enable Notifications    OK No thanks