22 / 100

บอร์ดประกันสังคมเคาะแล้ว! ‘โควิด-19’ เป็นเหตุสุดวิสัย จ่ายเงินว่างงาน ‘ลูกจ้าง’ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ชง ครม.พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 ภายหลังสำนักงานประกันสังคม โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) แถลงมติ เยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 กำหนด ให้โรคโควิด-19 ถือเป็น ”เหตุสุดวิสัย” ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากและกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงานเพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาทซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

โดยหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเสนอต่อ ครม.เพื่อเห็นชอบ และออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้น หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้ ที่ลาออก-เลิกจ้าง อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตรงๆ อยู่ที่ 3.5 แสนคน รวมถึงรัฐสั่งปิดอยู่ที่ 8 แสนคน (ล็อตเก่า) ผู้ประกันตนมีทั้งหมด 11 ล้านคน เราจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด” นายสุทธิกล่าว

ทั้งนี้  เพจ ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์  ได้เผยขั้นตอนการลงทะเบียนลูกจ้าง นายจ้าง สามารถทำตาม 6 ขั้นตอนดังนี้

158686252867
158686253452
158686254041
158686254537
158686256917
158686257413
1586862582100
158686262091
Enable Notifications    OK No thanks